SAGA

İnsansız Sualtı Aracı

UYGULAMALAR

Akademik Araştırmalar

Sualtı bilimsel araştırmaları maliyeti yüksek ve zaman alan araştırmalardır. Bilim insanları sualtından veri toplamak amacıyla birçok teknolojik aletler ve araç kullanırlar. Toplanan bu verilerin doğru yerden doğru şekilde alınması ise ayrı bir önem arz etmektedir.

 • SAGA, sualtı arkeolojisi, sualtı biyolojisi, batık araştırma, buz altı araştırmaları, jeoloji ve benzeri birçok sualtı bilimsel araştırmalarda dalgıçtan daha hızlı ve daha düşük maliyetlerde bilim insanlarına yardımcı olur.
 • Sonar tarama yeteneği, yüksek çözünürlüklü video kayıt kabiliyeti, robot kol ve su numunesi tüpü taşıma özelliklerinin yanı sıra, akademik araştırmalarda kullanılabilecek çeşitli sensör entegrasyonlarına olanak sağlayan SAGA, her türlü sualtı bilimsel araştırmada kullanılabilir.
 • Kolay kullanımı hızlı operasyon hazırlığı gibi anlık araştırmalara imkan tanıyan SAGA, akademik araştırmalarda bilim insanlarının en büyük yardımcısıdır.

Baraj İncelemeleri

Baraj kapakları ve rezervuarlarının belirli periyotlarda incelenmesi gerekmektedir. Bu incelemeler dar ve akıntılı, dalgıçların inmesinin ve gözlem yapmasının zor olduğu alanlardır. Kapaklarda ve rezervuarlarda biriken pislik, sakallanma, midyelenme, yosunlanma gibi durumların gözlenmesi ile kapak ve rezervuarlar da oluşan çeşitli arızaların durumunun gözetlenmesi gerekir.

 • SAGA, sonar tarama yeteneği, yüksek çözünürlüklü video kayıt özelliği, üstün manevra kabiliyeti, robot kol ve su numunesi tüpü taşıma özelliklerinin yanı sıra, baraj araştırmalarda kullanılabilecek çeşitli sensör entegrasyonlarına elverişlidir.
 • SAGA, baraj bakım ekibinin envanterinde olması gereken bir araçtır. SAGA kapaklarda ve rezervuarlarda oluşan pislik, sakallanma, midyelenme, yosunlanma gibi istenmeyen olayların gözlenmesi ve durum incelenmesi için en hızlı ve etkili araçtır.
 • SAGA, hızlı kurulumu ve gözlem yapmaya kısa sürede başlaması sayesinde anlık gelişen ve acil müdahale gereken olaylarda çok kullanışlı bir araçtır.

Köprü Ayakları İncelemesi

Karayolları ve demiryolları köprülerinin ayaklarının düzenli kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Köprülerin sağlamlığı ve taşıma kapasitelerinin belirlenebilmesi, köprü ayaklarının sualtın da kalan bölümlerinde  alüvyon veya fırtına enkazı gibi biriken atıklar ile köprü ayaklarının yıllar içinde uğradığı yapısal bozulmalarının incelenmesine bağlıdır. Köprülerin can kayıplarına sebebiyet vermemesi için bu incelemelerin periyodik olarak yapılması gerekmektedir.

 • SAGA, portatif ve taşınabilir olması sayesinde her arazi şartında kullanılabilir.
 • SAGA’ yı Köprü üstünden veya kıyıdan suya bırakabilirsiniz.
 • SAGA sayesinde, bulanık sularda sonar tarama yaparak köprünün fiziki durumu hakkında detaylı bilgi elde edilir, köprülerin sağlıklı şekilde incelenmesi sağlanır.

Balık Çiftlikleri

Popülasyon sağlığı

Balık çiftliklerinde, besi popülasyonundan farklı türde balıkların, ağlar da buldukları deliklerden kafese girerek popülasyona zarar vermesi sık yaşanan bir problemdir. Ağların ve popülasyonun durumunu gözlemlemek için dalgıç indirmek pahalı bir işlemdir. Dalgıçların sualtı kalış süresinin kısıtlı olması da yapılacak kafes ve ağ muayene süresini uzatmaktadır.

 • SAGA, süre sınırlaması olmaksızın sualtında kalabilmesi, dakikalar içinde operasyona hazır hale gelmesi sayesinde işletme maliyetlerini düşürür, olası kötü sonuçlar (toplu ölümler) için önlem almanızı sağlar.

Balık Çiftliği Kurulumu

Balık çiftlikleri kurulumunda, balık ağlarının/kafeslerinin zemine demirlenmesi önemli bir işlemdir.

 • SAGA, balık çiftliklerinizi kurarken demirleme için en uygun yeri tespit eder, gelecekte yaşanabilecek kayma problemlerini önler.

Balık Gözlemi

Balık üretiminde yüksek kaliteyi yakalamak için düzenli balık gözlemleri gerekmektedir. Balıkların düzenli gözlemlenmesi ile balık gelişimi izlenir ve doğru yemleme sayesinde maksimum kapasiteye ulaşılır.

 • SAGA, balık çiftliklerinizde, balıkları rahatsız etmeden balıklar ile yüzerek yakından kamera ile gözleme yapar. SAGA, bu gözlemleri kayıt altına alarak arşivlemenizi sağlar. Bu arşivleme sayesinde yetiştiriciliğiniz de balık gelişimi, popülasyon sağlığı düzenli şekilde izlenir ve en yüksek verime ulaşırsınız.

Adli Kanıt Araştırma

Şüpheli boğulma olayları veya suç delillerinin sualtında aranması, bulunması ve incelenmesi adli olaylarda büyük önem arz etmektedir.

 • SAGA, yüksek çözünürlüklü kamera, video kaydetme, fotoğraf çekme gibi özelliklerinin olması ve bu görüntülerin istenilen formatta değiştirebilmesi sayesinde adli araştırmalarda aktif rol oynayan bir araçtır.
 • SAGA, dalgıçların arama yapmakta zorlandığı derin, soğuk, akıntılı sularda süre sınırlaması olmaksızın kalabilmesi araştırmanın hızlı ve sağlıklı sonuçlanmasını sağlar.
 • SAGA, taşıdığı sonar sayesinde bulanık sularda araştırmalar yapılmasına imkan verir.
 • SAGA’ nın taşıdığı robot kol delil, kanıt veya kurbanın suyun altın dan çıkartılmasını sağlar.
 • SAGA’nın portatif ve taşınabilir olması sayesinde göl, akarsu gibi alanlarda kullanılabilir.
 • SAGA, adli makamların sıkça kullandığı bir araçtır.

Liman Güvenliği

Sivil ve askeri limanlarda terörist saldırılar ve kaçakçılığa karşı şüpheli görülen gemilerin altının ve limanın incelenmesi gerekir. Limanlardaki suların sığ ve kirli olması dalgıçların bu incelemeyi yapmasını güçleştirir. Dalgalı denizde bu incelemeyi yapmak ise dalgıcın gemi ve iskele arasında sıkışma riskin doğurur.

 • SAGA, liman güvenliğinde hızlı, etkili ve güvenli çözümler sunar.
 • SAGA, yüksek çözünürlüklü kamerası ve özel ışığı sayesinde gemi altı incelemelerinde güvenlik güçlerine etkili bir yardımcıdır.
 • SAGA, liman ve gemi araştırmaları sırasında dalgıçların hayati risklerini ortadan kaldırır.
 • SAGA  sayesinde liman ve gemi güvenliğini sağlamak daha kolay hale gelir.

Offshore Uygulamaları

Offshore endüstrisinde, mini ROV (insansız sualtı aracı) kullanımı önemli faydalar sağlar. Bu endüstride çoğunlukla derin sulardaki operasyonlarda işçi sınıfı insansız sualtı araçları (Work Class ROV) kullanılır.  Bu operasyonlar genellikle gaz-petrol arama, boru hattı inşaatı veya tamiratı, yük taşıma gibi operasyonlardır. Bu operasyonlar genellikle derin sularda (250 metreden derin) yapılmasına rağmen endüstrinin sualtı operasyonları daha çok 50 ila 250 metre arasında gerçekleşmektedir.

Fiyatları milyon dolarlar seviyesindeki işçi sınıfı insansız sualtı araçları  (work class ROV) bir tona ulaşan ağırlıkları, beş-altı kişilik ekipleri  ile sualtı operasyonlarını gerçekleştirmeleri zordur ve bu işlemler uzun süreler alır.

 • SAGA mini insansız sualtı aracı hafiftir, geminin yada platformun istediğiniz yerinden kablosundan tutarak suya sarkıtabilirsiniz. Vinç e gerek yoktur.
 • SAGA, bir kişi tarafından kontrol edilir, kullanımı kolaydır.
 • SAGA, hızlı operasyona hazırlık süresi ile her an kullanıma hazır bir araçtır, beş dakikada operasyona hazırlayabilirsiniz.
 • SAGA, üstün hidrodinamik özelliği sayesinde akıntılara karşı dayanıklıdır, güçlü motorları sayesinde akıntılarda manevra kabiliyeti yüksektir.
 • SAGA’ nın küçük boyutlarda olması yapacağı işi küçültmez; Sualtı gözlem işlerinde, uzun süre operasyona hazırlık yapmak yerine, SAGA ile beş dakikada bu gözlemi yapa bilirsiniz.

Askeri Uygulamalar

Günümüzde askeri teknoloji sürekli ilerlemektedir. Ordu bomba imha robotları, insansız hava araçları ve uzaktan kumandalı insansız sualtı araçları gibi teknolojik ürünleri kullanarak hızlı ve güvenli sonuç elde etmektedir. Sualtında koruma ve güvenlik görevlerini insansız sualtı araçları ile yapmaktadır. Sualtı bomba imha, mayın tespit, gemi altı inceleme görevlerinde dalgıç yerine insansız sualtı araçları kullanmak (ROV) keşif, gözlem ve inceleme görevlerini daha hızlı ve daha güvenli hale getirmektedir.

 • SAGA, taşınabilirliği, kolay kullanımı, üstün manevra kabiliyeti ve dayanıklılığı sayesinde keşif, gözlem, istihbarat, mayın tarama, bomba tarama, liman güvenliği, gemi altı güvenliği gibi çeşitli sualtı muayne işlemlerinde yararlı bir araçtır.

Nükleer Uygulamalar

Nükleer santrallerde, radyoaktif bölgelerin teftiş ve gözlemleri büyük önem taşır. Radyoaktif bölgelerde arızalı değiştirilmesi gereken yada ömrünü tamamlamış parçaların tespitini yapmak için gözlem yapmak şarttır. Yapılacak gözlemlerin radyoaktif bölgeler olması sebebiyle insansan sağlığına zararlı riskler barındırır.

 • SAGA, yüksek çözünürlüklü kamerası, üstün manevra kabiliyeti ve kolay kullanımı sayesinde, dar bölgelerde kullanılabilir ve bakım ekibinin her hangi  bir radyoaktif risk almadan teftişlerini yapmasını sağlar.